Kanjertraining

Onze school is een Kanjerschool. Dit houdt in dat we voor de sociale vaardigheid van de leerlingen werken met de methode Kanjertraining. Alle teamleden zijn gecertificeerd om deze lessen te geven.

Afspraken die bij de Kanjertraining horen, staan op de posters, die in alle lokalen en openbare ruimtes van de school zichtbaar zijn:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • Niemand speelt de baas
  • Niemand lacht uit
  • Niemand doet zielig

Hier komen onze kernwaarden respect, enthousiasme en verantwoordelijkheid ook weer in terug. 

Het mooie van de methode Kanjertraining is dat de afspraken duidelijk zijn. Vanuit deze afspraken spreek je als leerkrachten, kinderen en ouders dezelfde taal. Een taal die voor iedereen te begrijpen is en waar we elkaar ook op aan kunnen spreken.

De methode bestaat naast posters ook uit knieboeken, waarin op een zichtbare en verhalende manier de afspraken uitgelegd worden. In elk lokaal hangen ook de 4 petten die bij de methode horen.

Voor meer informatie over de Kanjertraining verwijzen we naar de website van de Kanjertraining