Ons onderwijs

CBS de Akker is de basisschool met leuk, inspirerend, innovatief én een ander onderwijsconcept. Wij werken niet met jaargroepen, maar in bouwen. Bouwen bestaan uit leerlingen van verschillende leeftijdsgroepen. Hierdoor wordt het natuurlijk leren van kinderen gestimuleerd. De kinderen krijgen instructies in niveaugroepen. Op deze manier kunnen kinderen op hun eigen niveau meedoen aan het onderwijs. Het leren wordt voor de leerlingen daardoor interessanter en biedt meer uitdaging.

Ons onderwijsconcept is flexibel en geeft ruimte aan onderwijs op maat. Zowel voor meerbegaafde kinderen als voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben. Het sluit aan bij de ontwikkeling van de 21ste eeuwse vaardigheden. Leerlingen leren plannen, zelfstandig werken én samenwerken. De leerkrachten sturen bij en geven ondersteuning. Op CBS de Akker mag elk kind zichzelf zijn. Uw zoon of dochter is van harte welkom!

Bouwen

Het basisonderwijs van CBS de Akker bestaat uit drie bouwen. De kinderen van de groepen 1, 2 en 3 vormen samen de onderbouw, de kinderen van groep 4, 5 en 6 vormen samen de middenbouw en de kinderen van groep 7 en 8 vormen samen de bovenbouw. In de bouwen zijn stamgroepen met daarin kinderen van verschillende leeftijden. Elke stamgroep heeft een vaste leerkracht. 

Onderbouw

Kinderen die vier jaar zijn worden geplaatst in de aanvangsgroep. In de aanvangsgroep kunnen de kinderen kennismaken met kinderen die ook net 4 jaar oud zijn geworden. In hun eerste jaar zitten de kinderen in deze groep. We leren de kinderen de regels en afspraken die in de onderbouw gelden. Ook ontdekken de kinderen de andere ruimtesDeze ruimtes zijn mooi, licht en overzichtelijk. De drie ruimtes zijn aan elkaar gekoppeld door schuifpuien, op deze manier kan er heel flexibel gewerkt worden. Soms wordt er in een klein groepje gewerkt, soms is er tijd voor de groep als geheel. Zowel leerkrachten als leerlingen zijn blij met deze manier van werken. Tijdens activiteiten doen de 4-jarigen soms ook mee gewoon mee met de andere onderbouwgroepen. Na een jaar verhuist uw kind naar één van de beide andere stamgroepen in de onderbouw. Tijdens de periode in de aanvangsgroep, leren de leerkrachten uw kind goed kennen en plaatsen zij uw kind in de stamgroep die het best bij hem of haar past.

Midden- & Bovenbouw

In de middenbouw zitten de kinderen van groep 4, 5 en 6. In de bovenbouw de kinderen van groep 7 en 8. 

De dagen starten altijd in de stamgroep van het kind, van daaruit gaan ze naar verschillende instructies en leerpleinen. ’s Middags werken de leerlingen in hun eigen bouw en krijgen dan thematisch en creatief onderwijs. 

In de midden- en bovenbouw krijgt elke leerling instructie op zijn eigen niveau. Er wordt zelfstandig gewerkt met behulp van een weektaak. De leerlingen werken op flexibele werkplekken aan allerlei opdrachten. Ze leren om zelf hun tijd te plannen en om alle opdrachten af te maken. De kinderen zijn erg enthousiast over deze manier van werken. Ze doen goed hun best!

 

De voordelen van het werken in bouwen:

  • Groepen kunnen flexibel ingedeeld worden. Hiermee kunnen wij rekening houden met de verschillen tussen leerlingen.
  • Kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende talenten en eigenschappen werken samen. Zij kunnen veel van elkaar leren.
  • Binnen elke bouw zijn verschillende leerkrachten samen verantwoordelijk voor goed onderwijs. Zij maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Dit is goed voor het onderwijs en de kinderen.

De voordelen van het werken in bouwen:

  • Groepen kunnen flexibel ingedeeld worden. Hiermee kunnen wij rekening houden met de verschillen tussen leerlingen.
  • Kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende talenten en eigenschappen werken samen. Zij kunnen veel van elkaar leren.
  • Binnen elke bouw zijn verschillende leerkrachten samen verantwoordelijk voor goed onderwijs. Zij maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Dit is goed voor het onderwijs en de kinderen.

Informatiegids

In onze informatiegids staan alle belangrijke en praktische zaken die u wilt weten in alfabetische volgorde gerangschikt.