Ouderraad

Bij ons op school hebben we een ontzettend leuke en actieve ouderraad die ons helpt bij tal van zaken. Naast het organiseren van veel activiteiten is de Ouderraad ook een klankbord voor de directie en medezeggenschapsraad. 

Wat doet de ouderraad?

Taken van de ouderraad:

  • helpen bij het organiseren van activiteiten op school, zoals de sinterklaasviering, de kerstviering, schoolfotograaf en schoolreisjes
  • het behartigen van de belangen van ouders bij de directie en de medezeggenschapsraad
  • het organiseren van de luizencontroles (luizenmoeders)
  • de vrijwillige ouderbijdrage
  • het stimuleren en initiëren van activiteiten die zorgen voor een goede sfeer op school
  • het betrekken van ouders bij school

Samenstelling van de ouderraad

In de ouderraad zitten een aantal ouders. Die ouders kunnen gekozen zijn tijdens verkiezingen, maar dat hoeft niet. Er zit één leerkracht bij, om zo dingen te kunnen afstemmen. Aan het begin van het jaar worden nieuwe leden voorgesteld middels de nieuwsbrief. 

Vergaderingen

De ouderraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Je kunt er dus bij zitten, zonder dat je lid bent van de ouderraad. Één keer per jaar is de algemene ouderavond, nieuwe leden worden dan benoemd en er wordt afscheid genomen van vertrekkende leden.