Visie en missie

Ambitie

We geven vanuit een christelijke identiteit en vanuit een veilige basis uitdagend onderwijs aan alle kinderen. We richten het onderwijs zo in dat het eigenaarschap bij de leerlingen ligt.

Visie

Voor de ontwikkeling van onze leerlingen is de samenwerking tussen team, ouders en leerlingen belangrijk. Vertrouwen in elkaar is de grondhouding van waaruit wij willen werken.

Een veilige omgeving is een basisbehoefte, van daaruit is optimale samenwerking mogelijk. Deze veilige omgeving bereiken wij door een gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid van team, ouders en leerlingen.

Al onze leerlingen zijn uniek en ontwikkelen zich op een andere manier. Om elke leerling zo goed mogelijk te laten groeien werken we aan een actieve en betrokken houding en zien we leerlingen als eigenaar van hun eigen leerproces.

Als team werken we samen aan het realiseren van eigenzinnig, uitdagend en kwaliteitsgericht onderwijs. Van onze leerkrachten vragen we daarom enthousiasme en professionaliteit om door samenwerking en scholing uitdagend onderwijs te bieden.

 

Kernwaarden

  • Vertrouwen
  • Veiligheid
  • Rust
  • Wederzijds respect
  • Actief
  • Betrokken