Het team

Wij hebben een prachtig, divers team op de Akker. Ons team bestaat uit leerkrachten, een onderwijsassistente, een leerkrachtondersteuner, een kwaliteitscoördinator, een conciërge en een directeur. 

Daarnaast hebben we elk schooljaar diverse stagiaires in de groepen en op de leerpleinen. 

Elke collega heeft zo z’n eigen specialisme: zo hebben we reken-, spelling- en leesspecialisten in ons team, zodat we het beste onderwijs aan uw kind kunnen geven.