Muziek en cultuur op CBS De Akker

Muziek en cultuur heeft een belangrijke plaats binnen CBS De Akker. Wij willen dat kinderen het plezier in muziek ervaren en dat ze merken dat ze zichzelf hierin ontwikkelen. Ze maken kennis met de verschillende onderdelen van muziek, (luisteren, maken, noteren, bewegen en zingen) en kunnen dit aan anderen presenteren. Alle kinderen doen mee met de muzieklessen, daarnaast is er minimaal één project per klas per jaar waarbij een instrument bespeeld wordt. Muzikaal talent bij onze kinderen wordt aangeboord, erkend en gestimuleerd.

In schooljaar 2017 – 2018 zijn wij gestart met het project Muziek Impuls. Dit is bedoeld, de naam zegt het al, om het muziekonderwijs op de basisschool een impuls te geven. Er moet weer meer aandacht komen voor muziek in de klas. Wij hebben hier als school een subsidie voor gekregen van € 15.000,- van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Dit was natuurlijk fantastisch. Het project is officieel geopend met het maken van een lipdub.  Een deel van dit geld is gebruikt om de deskundigheid van de leerkrachten te bevorderen, maar er zijn ook extra muziekinstrumenten en een nieuwe lesmethode aangeschaft. In drie jaar tijd heeft het muziekonderwijs weer een vaste plek gekregen op het lesrooster. De muziekcoördinator heeft lessen gegeven om hiermee kinderen en leerkrachten te inspireren. De muziekprojecten, die in alle klassen plaats vinden zijn vastgelegd in een tweejaarlijkse cyclus en worden gekoppeld aan projecten en onderwerpen die al lopen binnen de school. Zo wordt geprobeerd verbinding te maken tussen muziek en bijvoorbeeld wereldoriëntatie. De leerkrachten geven nu zelf muziekles en zorgen daarmee dat de kinderen gedurende de basisschool hun muzikale kennis vergroten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode 123zing. Alle kinderen hebben ook een thuisaccount, zodat ouders thuis bijvoorbeeld de liedjes met de kinderen nog eens kunnen zingen. Voor meer informatie over deze methode: https://www.123zing.nl/

 

Activiteiten op het gebied van muziek en cultuur 2019 – 2020

In 2019 – 2020 zijn we in het derde jaar van de Muziekimpuls subsidie. In dit jaar wordt muziekonderwijs geborgd. Dat willen zeggen dat muziek een vaste plaats heeft binnen de school, dit is vast gelegd in een protocol. Hierin staat dat er in elke klas muziek gegeven wordt met de methode 123-zing, dat de muziekcoördinator elk blok 3 lessen hiervan geeft en dat de leerkracht zelf de andere lessen geeft. Bij deze lessen wordt gebruik gemaakt van het materiaal dat op school aanwezig is, dit zijn bijvoorbeeld de schoolmuziekinstrumenten (xylofoon, handtrom, claves, maracas, triangel), maar ook de boomwhackers. Dit jaar is er ook voor het eerst gestart met muzieklessen als naschoolse activiteit. Kinderen hebben les gehad op viool, saxofoon en blokfluit. In alle klassen vindt weer een muziekproject plaats, voor groep 1 en 2 is dit viool, voor groep 3 en 4 harp en voor groep 5 t/m 8 is dit slagwerk.