Wereldoriëntatie op CBS De Akker

In schooljaar 2019 2020 zijn we gestart met de nieuwe methode Blink. Hierbij wordt in projecten gewerkt aan wereldoriëntatie, bij Blink wordt aardrijkskunde, biologie en geschiedenis in één vak aangeboden. Elke dinsdagmiddag werken alle klassen met Blink en daarnaast staat het vanaf groep 5 nog een moment op het lesrooster. De kinderen krijgen met behulp van filmpjes, luisterfragmenten en verhalen informatie van de leerkracht, daarnaast werken ze aan een eigen opdracht. Er worden vijf thema’s per jaar aangeboden en de blokken duren van vakantie tot vakantie. Thema’s die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: ‘Oorlog en vrede’, ‘Klimaatkenners’, ‘Bijzondere bewoners’, ‘Op ontdekkingsreis’ en ‘Terug naar de dino’s’. Daarnaast is er voor groep 6, 7 en 8 een game genaamd ’topomasters’ waarin er gewerkt wordt aan topografie. Door vragen te beantwoorden over waar landen liggen maar ook waar bekende kunstwerken staan of over de dieren die er leven kunnen de kinderen een level halen en doorgaan naar het volgende level. Ze werken hiermee op een leuke manier aan hun eigen topografische kennis.